FCI1802-A2 Card Mở Rộng thiết bị BC80

Card nhận biết thiết bị BC80 (dùng cho tủ FC-1802-A1)

Catalogue sản phẩm: 

Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

– Card đọc lại thiết bị của hệ BC80.
– Một card gắn được 2 line thiết bị.
– Mỗi line lắp tối đa 127 thiết bị.

Mini Cart 0

Your cart is empty.