FCI1802-A2 Card mở rộng 01 loop

Card mở rộng 01 loop dùng cho tủ FC186X

Catalogue sản phẩm: 

Mã: FCI1802-A2 Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

– Card đọc lại thiết bị của hệ BC80.
– Một card gắn được 2 line thiết bị.
– Mỗi line lắp tối đa 127 thiết bị.

Mini Cart 0

Your cart is empty.