HZM Module kết nối đầu báo thường

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Được thiết kế để sử dụng với Hệ thống XLS của FireFinder, Mô-đun vùng thông thường từ xa HZM kết nối một vùng duy nhất của các thiết bị thông thường với vòng lặp tương tự cấp nguồn cho 15 đầu báo ion hóa và quang điện hai dây Series 3 và Series 11 hoặc đầu báo một chùm ) mà không có thiết bị bổ sung. Nó cũng có thể giám sát các thiết bị báo động gây đoản mạch được liệt kê như công tắc dòng nước, máy dò nhiệt, trạm thủ công, v.v.

Mini Cart 0

Your cart is empty.