HTRI-R Module điều khiển loại Relay

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Trong hệ thông báo cháy Siemens bao gồm nhiều loại thiết bị báo cháy khác nhau, mỗi thiết bị lại có một vai trò và chức năng khác nhau trong hệ thống. Module điều khiển 1 ngõ vào Relayà thiết bị module điều khiển loại relay đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ trong hệ thống báo cháy.

Mini Cart 0

Your cart is empty.