HLIM Module cách ly sự cố

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Được thiết kế để sử dụng với Hệ thống Tìm kiếm Cứu hỏa, Mô-đun Cách ly Đường dây HLIM cung cấp khả năng bảo vệ ngắn mạch trên các mạch thiết bị thông minh (DLC). Khi phát hiện đoản mạch bởi HLIM, nó sẽ cô lập đoạn mạch bị ảnh hưởng, cho phép các thiết bị còn lại tiếp tục hoạt động. HLIM tự phục hồi, tự động kết nối lại với đoạn mạch khi lỗi được loại bỏ. HLIM cũng bao gồm một đèn LED màu vàng sáng để cho biết rằng thiết bị đã được kích hoạt. HLIM gắn trong 4

Mini Cart 0

Your cart is empty.