HTRI-D Module giám sát 2 đầu vào

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Module HTRI-D là module đầu vào kép được thiết kế để giám sát và theo dõi hai (2) bộ tiếp điểm khô. Mô hình HTRI-D yêu cầu một (1) địa chỉ, nhưng phản hồi độc lập với mỗi đầu vào. Model HTRI-D lý tưởng để theo dõi công tắc lưu lượng nước và công tắc ngắt van tương ứng của nó.

Mini Cart 0

Your cart is empty.