FDCI183 Module giao tiếp với đầu báo thường

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

– Module dùng để kết nối đầu báo thường .
– Kết nối được với 32 đầu báo thường .
– Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .
– Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt .

Mini Cart 0

Your cart is empty.