FC1840 Tủ báo cháy 2 loop-504 địa chỉ (không mở rộng)

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

– FC1840 :Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop, 504 địa chỉ .
– Màn hình LCD rộng 320 x 240 pixels .
– Lưu được 10.000 sự kiện .
– Chiều dài mỗi loop tối đa 2500m .
– Có thể đấu loop dạng mạch vòng hay mạch nhánh .Trên mạch vòng có thể tẻ mạch nhánh .
– Tích hợp sẵn máy in sự kiện .
– Tích hợp bảng điều khiển 8 ngỏ .
– Các thiết bị địa chỉ tự nhận địa chỉ theo số ID của thiết bị
– Hỗ trợ kết nối 32 bảng hiển thị phụ LCD
– Có thể kết nối 16 trung tâm với nhau mà không cần thêm phần cứng bổ sung nào

Mini Cart 0

Your cart is empty.