FDCIO181-2 Module 2 ngõ vào – 2 ngõ ra

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

– 2 ngõ vào độc lập giám sát các thiết bị ngoại vi .
– 2 ngõ ra độc lập với nhau có thể cài đặt ở dạng tiếp điểm khô hoặc cài đặt ở chế độ xuất điện áp có giám sát ngõ ra ở chế độ ngắn mạch hay hở mạch .
– Chỉ số tiếp điểm ngỏ ra 2A@24Vdc .
– Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .
– Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt .

Mini Cart 0

Your cart is empty.