Solo 200 Thiết bị tháo lắp đầu báo

Mô tả

Dùng để tháo các đầu báo khói, báo cháy ( 65mm up to 110mm)

Bao gồm:

– Solo 200

Chọn mua thêm:

– Sào kéo dài SOLO 100-001 (4 đoạn từ 1,26m đến 4,50m truy cập tối đa khoảng 6,00m)

– Sào mở rộng 1.13m SOLO 101-001

– Sào kéo dài SOLO 108-001 (2 đoạn từ 1,27m đến 2,20m truy cập tối đa khoảng 4,00m)

Mini Cart 0

Your cart is empty.