SB3 Module Cách Ly Cho Thiết Bị Chống Nổ

Mô tả

Thiết bị cách ly là cần thiết để lắp đặt an toàn về bản chất trong các khu vực nguy hiểm cháy nổ được kết nối với module đầu vào / đầu ra. Rào cản này hạn chế năng lượng điện giữa các mạch không an toàn về bản chất và an toàn về bản chất. Việc lắp đặt phải được thực hiện theo các quy định an toàn quốc gia. SB3 phải được gắn vào vỏ DCA1191 cùng với bộ cài đặt Z3I410.
Luôn lắp đặt các hàng rào an toàn bên ngoài các khu vực có nguy cơ cháy nổ.

Mini Cart 0

Your cart is empty.