FDM1101A Nút nhấn khẩn cấp

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Để kích hoạt báo cháy bằng tay ngay lập tức. Đối với các ứng dụng trong nhà. Báo động trực tiếp bằng cách đẩy vào tấm kính. Bằng cách thay thế tấm kính, nút ấn sẽ được đặt lại và thiết bị đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Đối với các đường cấp dữ liệu gắn trên bề mặt và lắp chìm ở những nơi dễ tiếp cận.
Để lắp bề mặt, hộp mặt sau FDMH295-x phải được đặt hàng riêng.

Mini Cart 0

Your cart is empty.