FDCL-181 Module cách ly ngắn mạch

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

– FDCL-181 Module cách ly ngắn mạch
– Bảo vệ loop khỏi ngắn mạch .
– Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .

Mini Cart 0

Your cart is empty.