FCA1804 Bộ kết nối PC với tủ trung tâm

Catalogue sản phẩm: 

Danh mục:

Mô tả

Adapter chuyển đổi tin hiệu USB/RS232, dùng để kết nối máy tính với tủ FC18.
Dùng để nạp hoặc rút chương trình lập trình cho tủ.

Mini Cart 0

Your cart is empty.