FDCI181-1 Module giám sát một đầu vào

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

  • 1 ngỏ vào độc lập  giám sát các thiết bị ngoại vi .
  • Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .
  •  Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt .
Mini Cart 0

Your cart is empty.