FDCC221S Module đầu báo cho phòng sạch

Mô tả

Giao diện truyền thông FDCC221S. Để kết nối đầu báo khói hút bụi FDA221 / FDA241 với FDnet / C-NET. FDCC221S có ID riêng. ID này được hiển thị cho dòng máy dò và nó thay thế ID của máy dò khói hút. Sử dụng FDCC221S, các trạng thái lỗi và báo động khác nhau được hiển thị riêng lẻ tại bảng điều khiển.

Mini Cart 0

Your cart is empty.