FC1862-A2 Tủ Báo Cháy 4 Loop 1008 Địa Chỉ

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

– FC1861 :Trung tâm báo cháy địa chỉ siemens 2 loop, 504 địa chỉ .
– FC1862 :Trung tâm báo cháy địa chỉ siemens 4 loop, 1008 địa chỉ .
– FC1863 :Trung tâm báo cháy địa chỉ siemens 6 loop, 1512 địa chỉ .
– Tất cả các trung tâm báo cháy địa chỉ siemens FC186x đều có thể mở rộng địa chỉ lên 2016 địa chỉ .
– Màn hình LCD rộng 320 x 240 pixels .
– Lưu được 10.000 sự kiện .
– Chiều dài mỗi loop tối đa 2500m .
– Có thể đấu loop dạng mạch vòng hay mạch nhánh .Trên mạch vòng có thể tẻ mạch nhánh .
– Tích hợp sẵn máy in sự kiện .
– Tích hợp bảng điều khiển 8 ngỏ .
– Các thiết bị địa chỉ tự nhận địa chỉ theo số ID của thiết bị
– Hỗ trợ kết nối 32 bảng hiển thị phụ LCD
– Có thể kết nối 16 trung tâm với nhau mà không cần thêm phần cứng bổ sung nào

Mini Cart 0

Your cart is empty.