DT-200R Đầu báo nhiệt cố định loại thường

Catalogue sản phẩm: 

Mô tả

Đầu báo cháy nhiệt DT-135R, DT-135F, DT-200R, DT-200F là loại tốc độ tăng nhiệt độ cố định hoặc nhiệt độ cố định kết hợp. Các đầu báo kết hợp bao gồm hai phần tử nhiệt hoạt động độc lập. Yếu tố tỷ lệ tăng là tự phục hồi. Tuy nhiên, nhiệt độ cố định thuộc loại không phục hồi. UL. khuyến nghị sử dụng đầu báo nhiệt loại kết hợp để bảo vệ tối đa 2.500 bộ vuông, và loại nhiệt độ cố định được sử dụng để bảo vệ tối đa 625 bộ vuông; tuy nhiên, điều kiện công việc và đánh giá kỹ thuật thường quy định khoảng cách gần hơn để cung cấp khả năng phát hiện nhanh hơn. UL được liệt kê và FM đã được phê duyệt.

Mini Cart 0

Your cart is empty.